web / design / redactie / communicatie / advies

Een overzicht van html-entiteiten

Vince Price in House on Haunted Hill (1959). Over een huis vol entiteiten. Bron: Allied Artists Pictures

@#♠*%¿¡! Ben je geïrriteerd, omdat je vermaledijde cms te dom is om ‘geirriteerd’ met trema te schrijven? Zoek je naar het copyright-teken voor onderaan je site? Of heb je wiskundige symbolen nodig om online je punt te maken? Welkom in de wereld van html-entiteiten. Nu niet meteen wegvluchten! Er is niets moeilijks aan. Of spookachtigs.

Binnen html heeft elk karakter een code meegekregen en deze kun je gewoon noteren. Elke code begint met & en eindigt met een puntkomma. C’est ça.

Bijvoorbeeld het woord ‘geïrriteerd’ voorzie je van een trema door geïrriteerd te schrijven. En je verkrijgt het ©-teken door © of © in te tikken. Je ziet, sommige symbolen hebben naast een nummer ook een wat meer duidelijke naamcode meegekregen.

Welk teken je ook voor je website zoekt, je vindt het vast hieronder!

Symbool Naamcode Entiteitcode
Spatie  
! !
"
# #
$ $
% %
& & &
'
( (
) )
* *
+ +
, ,
-
. .
/ /
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
: :
; &#59;
< &lt; &#60;
= &#61;
> &gt; &#62;
? &#63;
@ &#64;
A &#65;
B &#66;
C &#67;
D &#68;
E &#69;
F &#70;
G &#71;
H &#72;
I &#73;
J &#74;
K &#75;
L &#76;
M &#77;
N &#78;
O &#79;
P &#80;
Q &#81;
R &#82;
S &#83;
T &#84;
U &#85;
V &#86;
W &#87;
X &#88;
Y &#89;
Z &#90;
[ &#91;
\ &#92;
] &#93;
^ &#94;
_ &#95;
` &#96;
a &#97;
b &#98;
c &#99;
d &#100;
e &#101;
f &#102;
g &#103;
h &#104;
i &#105;
j &#106;
k &#107;
l &#108;
m &#109;
n &#110;
o &#111;
p &#112;
q &#113;
r &#114;
s &#115;
t &#116;
u &#117;
v &#118;
w &#119;
x &#120;
y &#121;
z &#122;
{ &#123;
| &#124;
} &#125;
~ &#126;

ISO-8859-1 Symbolen

Symbool Naamcode Entiteitcode Omschrijving
À &Agrave; &#192; Hoofdletter a accent grave
Á &Aacute; &#193; Hoofdletter a accent aigu
 &Acirc; &#194; Hoofdletter a accent circumflex
à &Atilde; &#195; Hoofdletter a tilde
Ä &Auml; &#196; Hoofdletter a umlaut
Å &Aring; &#197; Hoofdletter a ring
Æ &AElig; &#198; Hoofdletter ae
Ç &Ccedil; &#199; Hoofdletter c cedille
È &Egrave; &#200; Hoofdletter e accent grave
É &Eacute; &#201; Hoofdletter e accent aigu
Ê &Ecirc; &#202; Hoofdletter e accent circumflex
Ë &Euml; &#203; Hoofdletter e umlaut
Ì &Igrave; &#204; Hoofdletter i accent grave
Í &Iacute; &#205; Hoofdletter i accent aigu
Î &Icirc; &#206; Hoofdletter i accent circumflex
Ï &Iuml; &#207; Hoofdletter i umlaut
Ð &ETH; &#208; Hoofdletter eth
Ñ &Ntilde; &#209; Hoofdletter n tilde
Ò &Ograve; &#210; Hoofdletter o accent grave
Ó &Oacute; &#211; Hoofdletter o accent aigu
Ô &Ocirc; &#212; Hoofdletter o accent circumflex
Õ &Otilde; &#213; Hoofdletter o tilde
Ö &Ouml; &#214; Hoofdletter o umlaut
Ø &Oslash; &#216; Hoofdletter o slash
Ù &Ugrave; &#217; Hoofdletter u accent grave
Ú &Uacute; &#218; Hoofdletter u accent aigu
Û &Ucirc; &#219; Hoofdletter u accent circumflex
Ü &Uuml; &#220; Hoofdletter u umlaut
Ý &Yacute; &#221; Hoofdletter y accent aigu
Þ &THORN; &#222; Hoofdletter thorn
ß &szlig; &#223; Kleine letter scherpe s
à &agrave; &#224; Kleine letter a accent grave
á &aacute; &#225; Kleine letter a accent aigu
â &acirc; &#226; Kleine letter a accent circumflex
ã &atilde; &#227; Kleine letter a tilde
ä &auml; &#228; Kleine letter a umlaut
å &aring; &#229; Kleine letter a ring
æ &aelig; &#230; Kleine letter ae
ç &ccedil; &#231; Kleine letter c cedille
è &egrave; &#232; Kleine letter e accent grave
é &eacute; &#233; Kleine letter e accent aigu
ê &ecirc; &#234; Kleine letter e accent circumflex
ë &euml; &#235; Kleine letter e umlaut
ì &igrave; &#236; Kleine letter i accent grave
í &iacute; &#237; Kleine letter i accent aigu
î &icirc; &#238; Kleine letter i accent circumflex
ï &iuml; &#239; Kleine letter i umlaut
ð &eth; &#240; Kleine letter eth
ñ &ntilde; &#241; Kleine letter n tilde
ò &ograve; &#242; Kleine letter o accent grave
ó &oacute; &#243; Kleine letter o accent aigu
ô &ocirc; &#244; Kleine letter o accent circumflex
õ &otilde; &#245; Kleine letter o tilde
ö &ouml; &#246; Kleine letter o umlaut
ø &oslash; &#248; Kleine letter o slash
ù &ugrave; &#249; Kleine letter u accent grave
ú &uacute; &#250; Kleine letter u accent aigu
û &ucirc; &#251; Kleine letter u accent circumflex
ü &uuml; &#252; Kleine letter u umlaut
ý &yacute; &#253; Kleine letter y accent aigu
þ &thorn; &#254; Kleine letter thorn
ÿ &yuml; &#255; Kleine letter y umlaut

Griekse letters

Letter Naamcode Entiteitcode Omschrijving
Α &Alpha; &#913; Alpha
Β &Beta; &#914; Beta
Γ &Gamma; &#915; Gamma
Δ &Delta; &#916; Delta
Ε &Epsilon; &#917; Epsilon
Ζ &Zeta; &#918; Zeta
Η &Eta; &#919; Eta
Θ &Theta; &#920; Theta
Ι &Iota; &#921; Iota
Κ &Kappa; &#922; Kappa
Λ &Lambda; &#923; Lambda
Μ &Mu; &#924; Mu
Ν &Nu; &#925; Nu
Ξ &Xi; &#926; Xi
Ο &Omicron; &#927; Omicron
Π &Pi; &#928; Pi
Ρ &Rho; &#929; Rho
Σ &Sigma; &#931; Sigma
Τ &Tau; &#932; Tau
Υ &Upsilon; &#933; Upsilon
Φ &Phi; &#934; Phi
Χ &Chi; &#935; Chi
Ψ &Psi; &#936; Psi
Ω &Omega; &#937; Omega
α &alpha; &#945; Alpha
β &beta; &#946; Beta
γ &gamma; &#947; Gamma
δ &delta; &#948; Delta
ε &epsilon; &#949; Epsilon
ζ &zeta; &#950; Zeta
η &eta; &#951; Eta
θ &theta; &#952; Theta
ι &iota; &#953; Iota
κ &kappa; &#954; Kappa
λ &lambda; &#955; Lambda
μ &mu; &#956; Mu
ν &nu; &#957; Nu
ξ &xi; &#958; Xi
ο &omicron; &#959; Omicron
π &pi; &#960; Pi
ρ &rho; &#961; Rho
ς &sigmaf; &#962; Sigmaf
σ &sigma; &#963; Sigma
τ &tau; &#964; Tau
υ &upsilon; &#965; Upsilon
φ &phi; &#966; Phi
χ &chi; &#967; Chi
ψ &psi; &#968; Psi
ω &omega; &#969; Omega
ϑ &thetasym; &#977; Theta-symbool
ϒ &upsih; &#978; Upsilon-symbool
ϖ &piv; &#982; Pi-symbool

ISO-8859-1 Symbolen

Symbool Naamcode Entiteitcode Omschrijving
  &nbsp; &#160; Spatie
¡ &iexcl; &#161; Omgekeerd uitroepteken
¢ &cent; &#162; Dollarcent
£ &pound; &#163; Pond
¤ &curren; &#164; Valuta
¥ &yen; &#165; Yen
¦ &brvbar; &#166; Onderbroken verticale streep
§ &sect; &#167; Paragraaf
¨ &uml; &#168; Trema
© &copy; &#169; Copyright
ª &ordf; &#170; Vrouwelijk ordinaalteken
« &laquo; &#171; Aanhalingsteken openen hoek
¬ &not; &#172; Negatie
­ &shy; &#173; Afbreekstreepje
® &reg; &#174; Registered trademark
¯ &macr; &#175; Macron
° &deg; &#176; Graden
± &plusmn; &#177; Plusminus
² &sup2; &#178; Superscript 2
³ &sup3; &#179; Superscript 3
´ &acute; &#180; Accent acute
µ &micro; &#181; Micro
&para; &#182; Alinea
¸ &cedil; &#184; Cedille
¹ &sup1; &#185; Superscript 1
º &ordm; &#186; Mannelijk ordinaalteken
» &raquo; &#187; Aanhalingsteken sluiten hoek
¼ &frac14; &#188; Breuk 1/4
½ &frac12; &#189; Breuk 1/2
¾ &frac34; &#190; Breuk 3/4
¿ &iquest; &#191; Omgekeerd vraagteken
× &times; &#215; Maalteken
÷ &divide; &#247; Deelteken

Wiskundige symbolen

Symbool Naamcode Entiteitcode Omschrijving
&forall; &#8704; Voor alle
&part; &#8706; Deel
&exist; &#8707; Bestaat
&empty; &#8709; Leeg
&nabla; &#8711; Nabla
&isin; &#8712; Element van
&notin; &#8713; Geen element van
&ni; &#8715; Ni
&prod; &#8719; Product
&sum; &#8721; Som
&minus; &#8722; Minus
&lowast; &#8727; Asterisk (Lowast)
&radic; &#8730; Wortel
&prop; &#8733; Proportioneel
&infin; &#8734; Oneindig
&ang; &#8736; Hoek
&and; &#8743; En
&or; &#8744; Of
&cap; &#8745; Doorsnede van
&cup; &#8746; Vereniging van
&int; &#8747; Integraal
&there4; &#8756; Therefore
&sim; &#8764; Gelijk aan
&cong; &#8773; Congruent aan
&asymp; &#8776; Bijna gelijk aan
&ne; &#8800; Niet gelijk aanl
&equiv; &#8801; Equivalent
&le; &#8804; Kleiner of gelijk aan
&ge; &#8805; Groter of gelijk aan
&sub; &#8834; Deelverzameling van
&sup; &#8835; Omvat
&nsub; &#8836; Geen deelverzameling van
&sube; &#8838; Deelverzameling of gelijk aan
&supe; &#8839; Omvat of gelijk aan
&oplus; &#8853; Cirkel plus
&otimes; &#8855; Cirkel maal
&perp; &#8869; Loodrecht
&sdot; &#8901; Maalteken

Overige HTML-entiteiten

Symbool Naamcode Entiteitcode Omschrijving
Π&OElig; &#338;
œ &oelig; &#339;
Š &Scaron; &#352;
š &scaron; &#353;
Ÿ &Yuml; &#376;
ƒ &fnof; &#402;
ˆ &circ; &#710;
˜ &tilde; &#732;
&ensp; &#8194;
   &emsp; &#8195;
   &thinsp; &#8201;
&zwnj; &#8204;
&zwj; &#8205;
&lrm; &#8206;
&rlm; &#8207;
&ndash; &#8211;
&mdash; &#8212;
&lsquo; &#8216;
&rsquo; &#8217;
&sbquo; &#8218;
&ldquo; &#8220;
&rdquo; &#8221;
&bdquo; &#8222;
&dagger; &#8224;
&Dagger; &#8225;
&bull; &#8226;
&hellip; &#8230;
&permil; &#8240;
&prime; &#8242;
&Prime; &#8243;
&lsaquo; &#8249;
&rsaquo; &#8250;
&oline; &#8254;
&euro; &#8364;
&trade; &#8482;
&larr; &#8592;
&uarr; &#8593;
&rarr; &#8594;
&darr; &#8595;
&harr; &#8596;
&crarr; &#8629;
&lceil; &#8968;
&rceil; &#8969;
&lfloor; &#8970;
&rfloor; &#8971;
&loz; &#9674;
&spades; &#9824;
&clubs; &#9827;
&hearts; &#9829;
&diams; &#9830;

Over de openingsfoto: Vince Price in House on Haunted Hill (1959). Over een huis vol entiteiten. Bron: Allied Artists Pictures

Alexander is werkzaam voor onder andere:

Logo mountainbikemagazine Up/Down

Logo mountainbikemagazine Up/Down

Cafe Lokaal Heemskerk

Cafe Lokaal Heemskerk

Wielrenblad, eindredactie

Logo Wielrenblad, eindredactie

Logo Soul Media

Logo Soul Media

Psychologisch.nu, psychologieblog

Psychologisch.nu, psychologieblog