web / design / redactie / communicatie / advies

Schemergebied tussen eindredactie en vormgeving

Corrigeren op de ouderwetse manier met behulp van correctietekens. All work and no play makes jack a dull boy. Een bekende tekst uit The Shining. Foto: Alexander van Oosten

Wij redactiemensen krijgen veel vormgegeven artikelen onder ogen, meestal voor een magazine, soms voor een brochure. We mogen er dan met de spreekwoordelijke rode pen doorheen. Een aantal correcties – visueel van aard – keert standaard terug. Toegegeven, wij tekstmensen zijn er blij mee, zo houden we werk. Toch zal ik, met het risico om op broodwinning in te teren, enkele aandachtspunten geven, zodat de vormgever zich kan begeven in het schemergebied tussen eindredactie en vormgeving. En punten waarmee de vormgever ons redactiemensen weer om de oren kan slaan.

Dubbele spatie

Velen ontgaat het: de dubbele spatie. Natuurlijk, tekstschrijver of klant had het kunnen zien. Maar tijdsdruk werkt niet altijd mee. Deze fout haal je simpel uit de tekst met de zoek- en vervangfunctie van je tekstverwerker: zoek op dubbele spaties en vervang deze door een enkele spatie. Vijf seconden werk.

Hoofdletters en tussenkoppen

Scan altijd het begin van de tussenkoppen op consequent gebruik van hoofdletter dan wel kleine letter, afhankelijk van het stramien.

Punten en koppen

Het is niet gebruikelijk om koppen en tussenkoppen met een punt te laten eindigen. Als het onderdeel van een stramien vormt, dan hou ik je niet tegen. Toch zie je vaak de ene tussenkop met een punt eindigen, de andere weer niet. Scan altijd het einde van de (tussen)koppen.

Aanhalingstekens

Het gebruik van aanhalingstekens. Vaak wordt het weinig consequent toegepast. In sommige teksten zie je op het ene moment een recht haakje, het andere moment de kromme versie. Dan weer worden twee losse haakjes getypt en opeens gebruikt men dubbele aanhalingstekens. Zeker in het geval van het regelmatig citeren kan inconsequent gebruik, naast verwarring, voor visuele onrust zorgen. We koesteren ‘creatieve vrijheid’ en laten de officiële regels even voor wat ze zijn. Maar bewaak de consequentie.

Afbreekstreepjes

Een veel voorkomende fout is het afbreekstreepje. Door het veelvuldig verschuiven van tekst staat dit streepje soms opeens op de verkeerde plek. Het is wellicht wat intensief om te controleren. Alhoewel, met [CTRL]-F kom je een heel eind. Voor de Mac-gebruiker is dat natuurlijk [APPELTJE]-F.

Opsommingen

De ene keer met hoofdletter, dan weer met kleine letter, dan weer eindigend met een punt, puntkomma of juist helemaal niets. Wees hier consequent in. In het kader van creatieve vrijheid laten we de regels voor wat ze zijn. Op eentje na: gebruik je puntkomma dan beginnen opgesomde zinnen of woorden met kleine letter. Het laatste zinnetje eindigt in dat geval wel met een punt.

Voorgaande vormt slechts een kleine greep uit terugkerende fouten. Wil je een tekst laten controleren? Neem dan contact op.

Over de openingsfoto: Correcties uitvoeren op de ouderwetse manier met behulp van correctietekens. 'All work and no play makes Jack a dull boy', een bekende tekst uit The Shining (1980) van Stanley Kubrick, gebaseerd op het verhaal van de gelijknamige bestseller van Stephen King uit 1977. Foto: Alexander van Oosten

Alexander is werkzaam voor onder andere:

Logo mountainbikemagazine Up/Down

Logo mountainbikemagazine Up/Down

Cafe Lokaal Heemskerk

Cafe Lokaal Heemskerk

Wielrenblad, eindredactie

Logo Wielrenblad, eindredactie

Logo Soul Media

Logo Soul Media

Psychologisch.nu, psychologieblog

Psychologisch.nu, psychologieblog